Polityka jakości

Polityka Jakości P.W. „EBUD” – Przemysłówka Sp. z o.o. jest zgodna z dążeniem do spełnienia oczekiwań naszych klientów, w tak trudnej dziedzinie, jaką jest branża budowlana. Jakość to pełne zadowolenie naszych klientów dzięki najwyższemu poziomowi usług świadczonych, przy jednoczesnym zachowaniu jak najkorzystniejszej ceny. Dlatego też zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia skuteczności i efektywności Systemu Zarządzania Jakością.

Politykę tę realizujemy poprzez działanie w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 i AQAP 2110:2016, przy jednoczesnym, pełnym zaangażowaniu całego kierownictwa i udziale wszystkich pracowników.

Głównymi celami firmy są:

  • spełnianie potrzeb naszych klientów poprzez ich jak najlepszą obsługę, bezbłędną i terminową realizację umów,
  • dostarczanie naszym klientom usług o oczekiwanej jakości, w najbardziej konkurencyjnej i cenie,
  • zapobieganie powstawaniu usterek i błędów,
  • dbanie o ciągłe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji kadry pracowniczej, niezbędnych dla fachowej i rzetelnej obsługi naszych klientów,
  • tworzenie wzajemnego zaufania i poszanowania pomiędzy nami, a naszymi podwykonawcami i dostawcami.

Powyższe cele będziemy realizować przy pomocy wszelkich dostępnych środków oraz wykorzystując narzędzia wynikające z wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 i AQAP-2110:2016 oraz procedur i instrukcji Systemu Zarządzania Jakością.