O firmie

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” – Przemysłówka Sp. z o.o. to firma z długoletnią tradycją oraz ogromną ilością zrealizowanych inwestycji, co pozwala ją nazwać najbardziej doświadczoną firmą w branży budowlanej w regionie. 

Początki grupy kapitałowej sięgają roku 1991, kiedy powstała spółka w wyniku przekształceń i przy udziale Bydgoskiego Przedsiębiorstwa Przemysłowego „PRZEMYSŁÓWKA”, znanego z realizacji wielu inwestycji przemysłowych. Firma P.W. „EBUD” – Przemysłówka Sp. z o.o. została więc zbudowana na trwałych podstawach i od początku dysponowała znakomitą ekipą fachowców, która swe umiejętności doskonaliła na wielu odpowiedzialnych budowach.

Potencjał produkcyjny, jakim obecnie dysponujemy, w tym główny jego filar: „myśl” inżynierska, pozwala wykonać odpowiedzialne zadania inwestycyjne o wysokim stopniu skomplikowania techniczno-organizacyjnego. Szczególną uwagę przywiązujemy do terminowości, jakości robót oraz harmonijnej i rzeczowej współpracy ze zleceniodawcami. Zadania budowlano – montażowe wykonujemy kompleksowo. Pracując na terenie całej Polski i Europy, zrealizowaliśmy ponad 200 obiektów, co ugruntowało naszą pozycję silnego i nowoczesnego przedsiębiorstwa, które sprosta najtrudniejszym wyzwaniom technicznym i technologicznym.

Działamy również w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a w zakresie opracowań projektowych współpracujemy z renomowanymi biurami projektowymi. Pracujemy z inwestorami prywatnymi, publicznymi, także wojskiem, w tym m.in. z NATO.

Misja i wizja firmy

Misją P.W. „EBUD” – Przemysłówka Sp. z o.o. jest zapewnienie stałego rozwoju przedsiębiorstwa oraz spełnianie wymagań klientów poprzez utrzymanie wysokiego poziomu jakości świadczonych usług budowlanych i wszelkich działań z nimi powiązanych.

Nasza wizja to ugruntowanie, a także wzmacnianie dobrej pozycji na rynku, jako godnego zaufania, zorientowanego na klienta i pewnego partnera biznesowego dbającego o swoich klientów oraz o realizowane inwestycje. Wśród firm działających w branży chcemy wyróżniać się świadczeniem usług o jak najwyższej jakości, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych.