Firma P.W. EBUD Przemysłówka Sp. z o.o. poszukuje do pracy:

1. Specjalista ds. ofertowania

Miejsce pracy: Bydgoszcz
Wytyczne ogólne:
• Obowiązki podstawowe
• monitorowanie rynku zamówień budowlanych
• analiza zapytań ofertowych i warunków przetargowych oraz dokumentacji budowlanej
• kompletowanie dokumentów i przygotowanie ofert
• pozyskiwanie i analiza ofert podwykonawców
• kalkulacja ceny ofertowej, przygotowanie budżetu ofertowego
• monitorowanie złożonych ofert

Wymagania:
• doświadczenie w pracy związanej z przygotowaniem ofert lub organizacją procedury przetargowej
• znajomość Prawa Zamówień Publicznych
• umiejętność czytania dokumentacji budowlanej
• wykształcenie wyższe techniczne lub o kierunku prawno – administracyjnym pozwalające na swobodne poruszanie się w zagadnieniach formalno-prawnych postępowań przetargowych
• znajomość branży budowlanej
• znajomość programu kosztorysowego NORMA będzie dodatkowym atutem

Poszukujemy osób odpowiedzialnych, dobrze zorganizowanych i komunikatywnych.
Warunki zatrudnienia: do uzgodnienia w czasie rozmowy rekrutacyjnej.
Kontakt: zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: abulera@ebud.com.pl

2. Specjalista w dziale przygotowania i analiz kontraktów (Dział kontrolingu)

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Wytyczne ogólne:
• Obowiązki podstawowe:
– współudział w tworzeniu budżetów i harmonogramów kontraktów
– analiza kosztów i przychodów kontraktów
– generowanie dokumentów przychodowych kontraktów
– analiza dokumentacji budowlanej
• Doświadczenie zawodowe: min. 2-3 lata
Nie ma sztywnych ram stażowych – istotne jest, aby doświadczenie kandydata pozwalało na zatrudnienie tej osoby na stanowisku Specjalisty, tj. osoby samodzielnej i kompetentnej.
• Dodatkowe wymagania, wiek kandydatów
– wykształcenie średnie techniczne budowlane, wyższe budowlane lub wyższe ekonomiczne
– umiejętność analizy dokumentacji technicznej budowlanej,
– dobra znajomość programów kosztorysowych – Norma Pro
– dobra znajomość pakietu MS Office, szczególnie MS Excel
– samodzielność

Wiek pozwalający na założoną stałą i dłuższą współpracę.
Warunki zatrudnienia: do uzgodnienia w czasie rozmowy rekrutacyjnej.
Kontakt: CV należy wysłać na adres mail tnowak@ebud.com.pl

3. Majster budowy

Miejsce pracy: Bydgoszcz (lub okolice)

Wytyczne ogólne:
– doświadczenie na stanowisku tożsamym pozwalające na samodzielność pracy,
– wykształcenie średnie techniczne
Warunki zatrudnienia: do uzgodnienia w czasie rozmowy rekrutacyjnej.
Kontakt: pierwszy kontakt w sprawie oferty: kadry@ebud.com.pl , 52/32 02 128

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku nie umieszczenia powyższej klauzuli uznajemy, że złożenie oferty i przekazanie swoich danych osobowych jest tożsame z udzieleniem przez składającego ofertę zgody na przetwarzanie danych dla celów niniejszej rekrutacji . Dane osobowe kandydatów są chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów rekrutacji.