Firma P.W. EBUD Przemysłówka Sp. z o.o. poszukuje do pracy:

1. Majster – Szczecin i Woj. Kujawsko-Pomorskie

Zakres obowiązków:

 • Kierowanie zespołem pracowników, delegowanie zadań,
 • Nadzór oraz koordynacja prac wykonywanych na budowie,Realizacja zadań zgodnie z przekazaną dokumentacją wykonawczą,
 • Przyjmowanie oraz kontrolowanie dostawy materiałów na teren budowy,
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie BHP,
 • Przekazywanie dokumentacji do biura,
 • Nadzór nad powierzonym sprzętem.

Wymagania:

 • Min. 2-letnie doświadczenie w pracy na budowie,
 • Wysokie zdolności organizacyjne i umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość zasad BHP i przepisów prawa budowlanego.

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Długofalową współpracę w strukturach firmy.

2. Inżynier budowy Szczecin

Zakres obowiązków:

 • kontrola jakości i stanu zaawansowania prowadzonych prac,
 • nadzór nad dokumentacją techniczną,
 • nadzór nad podwykonawcami,
 • udział w naradach z podwykonawcami,
 • raportowanie realizacji robót,
 • kontrola procesu budowy w zakresie jakości, terminowości i przestrzegania przepisów BHP.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów zaocznych
 • doświadczenie w pracy na budowie (mile widziane),
 • samodzielność, komunikatywność.

Oferujemy:

 • możliwość poznania procesu budowlanego, rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji (uprawnienia budowlane),
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • zajmującą, rozwojową zawodowo pracę, ukierunkowaną na efektywność, satysfakcjonującą i gratyfikowaną za skuteczność
  stałą współpracę w zgranym zespole i przyjaznej atmosferze,
 • pracę zespołową ale z miejscem na własną inicjatywę, docenianą przez pracodawcę i możliwość kształtowania indywidualnej pozycji zawodowej w zespole.

3. Inżynier budowy Gdańsk

Zakres obowiązków:

 • kontrola jakości i stanu zaawansowania prowadzonych prac,
 • nadzór nad dokumentacją techniczną,
 • nadzór nad podwykonawcami,
 • udział w naradach z podwykonawcami,
 • raportowanie realizacji robót,
 • kontrola procesu budowy w zakresie jakości, terminowości i przestrzegania przepisów BHP.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów zaocznych
 • doświadczenie w pracy na budowie (mile widziane),
 • samodzielność,
 • komunikatywność.

Oferujemy:

 • możliwość poznania procesu budowlanego, rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji (uprawnienia budowlane),
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • zajmującą, rozwojową zawodowo pracę, ukierunkowaną na efektywność, satysfakcjonującą i gratyfikowaną za skuteczność
 • stałą współpracę w zgranym zespole i przyjaznej atmosferze, pracę zespołową ale z miejscem na własną inicjatywę, docenianą przez pracodawcę i możliwość kształtowania indywidualnej pozycji zawodowej w zespole.

4. Dyrektor ds. Realizacji Inwestycji Budowlanych – Bydgoszcz

Zakres obowiązków:

 • Kompleksowe zarządzanie realizacją dużych projektów budowlanych,
 • Współpraca z Kierownikami Projektów i Kierownikami budów
 • Koordynowanie kosztów i harmonogramów prowadzonych inwestycji,
 • Nadzór na wyborem i negocjacje z dostawcami oraz podwykonawcami,
 • Nadzór nad prowadzoną dokumentacją techniczno-projektową,
 • Prowadzenie wyceny nowych projektów.

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – kierunki budowlane,
 • Minimum 5 letnie doświadczenie na wskazanym stanowisku,
 • Umiejętności zarządzania zespołem,
 • Znajomość procesu inwestycyjnego w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej,
 • Biegła znajomość przepisów prawa budowlanego, norm i standardów w zakresie technicznego utrzymania budynków,
 • Samodzielność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy.

Co zyskasz pracując z nami:

 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji,
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Zajmującą, rozwojową zawodowo pracę, ukierunkowaną na efektywność, satysfakcjonującą i gratyfikowaną za skuteczność
 • Stałą współpracę w zgranym zespole i przyjaznej atmosferze, pracę zespołową ale z miejscem na własną inicjatywę, docenianą przez pracodawcę i możliwość kształtowania indywidualnej pozycji zawodowej w zespole.

5. Kierownik zespołu kontraktów

Twój zakres obowiązków:

 • kompleksowy nadzór nad realizowanymi kontaktami w woj. zachodniopomorskim
 • kontakty z Inwestorami prywatnymi i publicznymi oraz reprezentowanie firmy wobec władz i urzędów
 • skuteczne działania na rzecz rozwoju oddziału firmy w Szczecinie w zakresie pozyskiwania zleceń, utrzymywania kontaktów biznesowych, kształtowania pozytywnych relacji na rynku i w obszarze nadzorowanych inwestycji
 • aktywny udział w kosztorysowaniu robót budowlanych, przygotowywaniu ofert i ustalaniu warunków realizacji robót budowlanych oraz cen i zasad współpracy z podwykonawcami
 • monitoring procesu reklamacji, usuwania usterek i nadzór nad realizacją procesu reklamacyjnego
 • współpraca z wykonawcami branżowymi, opiniowanie ewentualnych zmian w sposobie realizacji inwestycji
 • przedstawianie zagrożeń jakie mogą powstać w toku realizacji kontraktów budowlanych, wynikających z warunków kontraktowych i ze zleceń z podwykonawcami lub dostawcami, po wcześniejszym podjęciu wszelkich możliwych działań prowadzących do usunięcia lub zminimalizowania tych zagrożeń
 • prognozowanie wyników realizowanych inwestycji
 • monitorowanie należnych płatności realizowanych inwestycji

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (budowlane)
 • uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • doświadczenie w realizacji kontraktów min. 5 lat
 • doświadczenie we współpracy z podwykonawcami, inżynierem kontraktu i inwestorem
 • dobra znajomości prawa budowlanego i przepisów BHP
 • znajomość rynku budowlanego woj. zachodniopomorskiego
 • dobra organizacja pracy,
 • ukierunkowanie na cel i jego skuteczna realizacja

To oferujemy:

 • pracę w polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku budowlanym
 • udział w realizacji prestiżowych inwestycji budowlanych
 • atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia
 • zajmującą, rozwojową zawodowo pracę, ukierunkowaną na efektywność, satysfakcjonującą i gratyfikowaną za skuteczność

6. Specjalista ds. wycen robót budowlanych – Szczecin

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie zapytań ofertowych,
 • wykonywanie obmiarów,
 • wysyłanie zapytań do dostawców, podwykonawców
 • pozyskiwanie i analizowanie ofert od podwykonawców,
 • ścisła współpraca z pozostałymi działami w firmie,
 • monitorowanie rynku zamówień budowlanych.

Wymagania:

 • doświadczenie w zakresie wycen robót budowlanych,
 • miejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • umiejętność kosztorysowania mile widziana,
 • komunikatywność i pozytywne nastawienie,
 • samodzielność, dyspozycyjność, zaangażowanie,
 • znajomość branży budowlanej.

Oferujemy:

 • zajmującą, rozwojową zawodowo pracę, ukierunkowaną na efektywność, satysfakcjonującą i gratyfikowaną za skuteczność,
  stałą współpracę w zgranym zespole i przyjaznej atmosferze,
 • pracę zespołową ale z miejscem na własną inicjatywę, docenianą przez pracodawcę i możliwość kształtowania indywidualnej pozycji zawodowej w zespole,
 • pracę na miejscu,
 • stabilne godziny pracy,
 • poza wynagrodzeniem stałym wypłacane cykliczne, miesięczne premie uznaniowe oraz indywidualne za każdą podpisaną umowę w wygranym przetargu,
 • udział w szkoleniach otwartych i konferencjach tematycznych, a także w szkoleniach zamkniętych o charakterze szkoleniowo-integracyjnym.

7. Kosztorysant w Dziale Ofert – Bydgoszcz

Twój Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie wycen / kosztorysów zgodnie z projektem,
 • wykonywanie obmiarów,
 • przygotowywanie kosztorysów w programie Norma Pro,
 • pozyskiwanie i analizowanie ofert od podwykonawców,
 • ścisła współpraca z pozostałymi działami w firmie,
 • aktywne pozyskiwanie i analizowanie nowych inwestycji,
 • monitorowanie rynku zamówień budowlanych.

Nasze oczekiwania:

 • umiejętność/samodzielność kosztorysowania – roboty budowlane, instalacje sanitarne, elektryczne,
 • doświadczenie w zakresie wycen robót budowlanych,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • komunikatywność i pozytywne nastawienie,
 • samodzielność, dyspozycyjność, zaangażowanie,
 • znajomość branży budowlanej.

Co zyskasz pracując z nami:

 • zajmującą, rozwojową zawodowo pracę, ukierunkowaną na efektywność, satysfakcjonującą i gratyfikowaną za skuteczność,
 • stałą współpracę w zgranym zespole i przyjaznej atmosferze, pracę zespołową ale z miejscem na własną inicjatywę, docenianą przez pracodawcę i możliwość kształtowania indywidualnej pozycji zawodowej w zespole,
 • pracę na miejscu, stabilne godziny pracy,
 • poza wynagrodzeniem stałym wypłacane cykliczne, miesięczne premie uznaniowe oraz indywidualne za każdą podpisaną umowę w wygranym przetargu,
 • udział w szkoleniach otwartych i konferencjach tematycznych, a także w szkoleniach zamkniętych o charakterze szkoleniowo-integracyjnym
 • możliwość uczestnictwa w ubezpieczeniu grupowe na życie wraz z małżonkiem, partnerem, dorosłym dzieckiem,
 • możliwość uczestnictwa w prowadzonej przez pracowników pracowniczej kasie pożyczkowej.

8. Kierownik budowy – Bydgoszcz

Zakres obowiązków:

 • Pełnienie funkcji Kierownika Budowy w myśl przepisów Prawa Budowlanego,
 • Bieżąca koordynacja prowadzonych prac przez podwykonawców,
 • Kontrolowanie wykonywanych prac pod kątem terminowości, jakości i ilości, a także ich zgodności z projektem oraz zawartą umową,
 • Wykonywanie obmiarów i kosztorysów na potrzeby prowadzonych prac,
 • Realizowanie projektu zgodnie z przyjętym budżetem,
 • Sporządzanie harmonogramów prac oraz ich przestrzeganie,

Wymagania:

 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy
 • Komunikatywność i umiejętność pracy z zespole

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji,
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Zajmującą, rozwojową zawodowo pracę, ukierunkowaną na efektywność, satysfakcjonującą i gratyfikowaną za skuteczność
 • Stałą współpracę w zgranym zespole i przyjaznej atmosferze, pracę zespołową ale z miejscem na własną inicjatywę, docenianą przez pracodawcę i możliwość kształtowania indywidualnej pozycji zawodowej w zespole.

9. Młodszy Specjalista w Dziale Kontraktacji Podwykonawców Branżowych – Bydgoszcz

Twój zakres obowiązków:

 • pozyskiwanie i analiza ofert podwykonawców, hurtowni i dostawców branżowych (instalacje sanitarne, elektryczne, technologiczne, wyposażenie wnętrz),
 • przygotowywanie dokumentów związanych z wyborem podwykonawców branżowych,
 • przygotowywanie zamówień.

Nasze wymagania:

 • oczekiwane wykształcenie wyższe budowlane, sanitarne, ochrona środowiska (mile widziane osoby w trakcie studiów zaocznych),
 • podstawowa umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • znajomość podstaw prawa budowlanego,
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS OFFICE,
 • znajomość programu NORMA będzie dodatkowym atutem,
 • mile widziana znajomość procesu inwestycyjnego i technologicznego robót budowlanych w rozumieniu znajomość specyfiki branży budowlanej,
 • znajomość technik sprzedaży i negocjacji będzie dodatkowym atutem
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • pozytywnego nastawienia na naukę i rozwój,
 • umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków,
 • odpowiedzialność, sumienność i zaangażowanie w pracę,
 • konsekwentna realizacja założonych celów i zadań,
 • umiejętność dobrej organizacji własnego czasu pracy,
 • umiejętność poszukiwania niestandardowych rozwiązań,
 • komunikatywność,
 • prawo jazdy kat. B.

To oferujemy:

 • pracę w polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku budowlanym,
 • zajmującą, rozwojową zawodowo pracę, ukierunkowaną na efektywność, satysfakcjonującą i gratyfikowaną za skuteczność,
 • stałą współpracę w zgranym zespole i przyjaznej atmosferze,
 • pracę zespołową ale z miejscem na własną inicjatywę, docenianą przez pracodawcę i dającą możliwość kształtowania indywidualnej pozycji zawodowej w zespole,
 • możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego w trakcie wizyt na lokalnych budowach w Bydgoszczy,
 • pracę w siedzibie firmy, stabilne godziny pracy,
 • poza wynagrodzeniem stałym wypłacane cykliczne, miesięczne premie uzależnione od wyników.

10. Specjlista Ds. Usuwania Usterek – Bydgoszcz

Twój Zakres obowiązków:

 • Określenie przyczyn powstania usterek, ustalanie metod ich usunięcia,
 • Weryfikacja wykonanych prac pod względem jakościowym i terminowym,
 • Nadzór nad podwykonawcami oraz siłami własnymi podczas usuwania usterek,
 • Kontakt z Inwestorami, Klientami oraz Administracją w zakresie zgłoszeń usterkowych,
 • Przygotowywanie zamówień materiałowych, umów oraz ewidencja usterek w systemie wewnętrznym,
 • Uczestnictwo w weryfikacjach usterek oraz w przeglądach technicznych budynków objętych gwarancją,
 • Weryfikacja dokumentacji powykonawczej i zasadności zgłoszeń usterek,
 • Komunikacja z podwykonawcami w celu usunięcia usterek,
 • Pozyskiwanie podwykonawców zastępczych.

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie min. techniczne o profilu budowlanym,
 • Doświadczenie zawodowe w pracy na budowie (mile widziane doświadczenie w dziale realizacji inwestycji lub w dziale gwarancji),
 • Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole,
 • Zaangażowanie, otwartość na uczenie się oraz zdolności negocjacyjne,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Umiejętność oceny przyczyny powstania usterki i znajomość metod pozwalających na jej likwidację,
 • Umiejętność czytania dokumentacji projektowej oraz szacowania kosztów usuwania usterek.

Co zyskasz pracując z nami:

 • zajmującą, rozwojową zawodowo pracę, ukierunkowaną na efektywność, satysfakcjonującą i gratyfikowaną za skuteczność,
 • stałą współpracę w zgranym zespole i przyjaznej atmosferze, pracę zespołową ale z miejscem na własną inicjatywę, docenianą przez pracodawcę i możliwość kształtowania indywidualnej pozycji zawodowej w zespole,
 • pracę na miejscu, stabilne godziny pracy,
 • poza wynagrodzeniem stałym wypłacane cykliczne, miesięczne premie uznaniowe oraz indywidualne za każdą podpisaną umowę w wygranym przetargu,
 • udział w szkoleniach otwartych i konferencjach tematycznych, a także w szkoleniach zamkniętych o charakterze szkoleniowo-integracyjnym.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV kariera@ebud.com.pl
lub kontakt telefoniczny – +48 600 215 149.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku nie umieszczenia powyższej klauzuli uznajemy, że złożenie oferty i przekazanie swoich danych osobowych jest tożsame z udzieleniem przez składającego ofertę zgody na przetwarzanie danych dla celów niniejszej rekrutacji.

Dane osobowe kandydatów są chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów rekrutacji.

Szanowni Państwo!

Aktualnie strona www Firmy P.W. EBUD – Przemysłówka Sp. z o.o. ulega modernizacji i przebudowie.

Niektóre działy mogą być nieaktualne. Bardzo prosimy o chwilę cierpliwości.
Zmieniamy się, aby poprawić główne aspekty funkcjonowania naszej strony internetowej oraz rozbudowujemy jej funkcjonowanie.

Zmodernizowana strona to też przypływ świeżości, odpowiedź na potrzeby naszych Klientów oraz zupełnie nowy design.

Dziękujemy za wyrozumiałość!
Zarząd Firmy