Firma P.W. EBUD Przemysłówka Sp. z o.o. poszukuje do pracy:

1. Majster Szczecin

Zakres obowiązków:

 • Kierowanie zespołem pracowników, delegowanie zadań,
 • Nadzór oraz koordynacja prac wykonywanych na budowie,
 • Realizacja zadań zgodnie z przekazaną dokumentacją wykonawczą,
 • Przyjmowanie oraz kontrolowanie dostawy materiałów na teren budowy,
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie BHP,
 • Przekazywanie dokumentacji do biura,
 • Nadzór nad powierzonym sprzętem.

Wymagania:

 • Min. 2-letnie doświadczenie w pracy na budowie,
 • Wysokie zdolności organizacyjne i umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość zasad BHP i przepisów prawa budowlanego.

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Długofalową współpracę w strukturach firmy.

2. Inżynier budowy Szczecin

Zakres obowiązków:

 • kontrola jakości i stanu zaawansowania prowadzonych prac,
 • nadzór nad dokumentacją techniczną,
 • nadzór nad podwykonawcami,
 • udział w naradach z podwykonawcami,
 • raportowanie realizacji robót,
 • kontrola procesu budowy w zakresie jakości, terminowości i przestrzegania przepisów BHP.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów zaocznych
 • doświadczenie w pracy na budowie (mile widziane),
 • samodzielność, komunikatywność.

Oferujemy:

 • możliwość poznania procesu budowlanego, rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji (uprawnienia budowlane),
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • zajmującą, rozwojową zawodowo pracę, ukierunkowaną na efektywność, satysfakcjonującą i gratyfikowaną za skuteczność
 • stałą współpracę w zgranym zespole i przyjaznej atmosferze,
 • pracę zespołową ale z miejscem na własną inicjatywę, docenianą przez pracodawcę i możliwość kształtowania indywidualnej pozycji zawodowej w zespole.

3. Inżynier budowy Gdańsk

Zakres obowiązków:

 • kontrola jakości i stanu zaawansowania prowadzonych prac,
 • nadzór nad dokumentacją techniczną,
 • nadzór nad podwykonawcami,
 • udział w naradach z podwykonawcami,
 • raportowanie realizacji robót,
 • kontrola procesu budowy w zakresie jakości, terminowości i przestrzegania przepisów BHP.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów zaocznych
 • doświadczenie w pracy na budowie (mile widziane),
 • samodzielność,
 • komunikatywność.

Oferujemy:

 • możliwość poznania procesu budowlanego, rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji (uprawnienia budowlane),
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  zajmującą, rozwojową zawodowo pracę, ukierunkowaną na efektywność, satysfakcjonującą i gratyfikowaną za skuteczność
 • stałą współpracę w zgranym zespole i przyjaznej atmosferze, pracę zespołową ale z miejscem na własną inicjatywę, docenianą przez pracodawcę i możliwość kształtowania indywidualnej pozycji zawodowej w zespole.

4. Inżynier budowy Włocławek

Zakres obowiązków:

 • kontrola jakości i stanu zaawansowania prowadzonych prac,
 • nadzór nad dokumentacją techniczną,
 • nadzór nad podwykonawcami,
 • udział w naradach z podwykonawcami,
 • raportowanie realizacji robót,
 • kontrola procesu budowy w zakresie jakości, terminowości i przestrzegania przepisów BHP.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów zaocznych
 • doświadczenie w pracy na budowie (mile widziane),
 • samodzielność, komunikatywność.

Oferujemy:

 • możliwość poznania procesu budowlanego, rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji (uprawnienia budowlane),
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  zajmującą, rozwojową zawodowo pracę, ukierunkowaną na efektywność, satysfakcjonującą i gratyfikowaną za skuteczność
 • stałą współpracę w zgranym zespole i przyjaznej atmosferze, pracę zespołową ale z miejscem na własną inicjatywę, docenianą przez pracodawcę i możliwość kształtowania indywidualnej pozycji zawodowej w zespole.

5. Inżynier budowy Rypin

Zakres obowiązków:

 • kontrola jakości i stanu zaawansowania prowadzonych prac,
 • nadzór nad dokumentacją techniczną,
 • nadzór nad podwykonawcami,
 • udział w naradach z podwykonawcami,
 • raportowanie realizacji robót,
 • kontrola procesu budowy w zakresie jakości, terminowości i przestrzegania przepisów BHP.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów zaocznych
 • doświadczenie w pracy na budowie (mile widziane),
 • samodzielność,
 • komunikatywność.

Oferujemy:

 • możliwość poznania procesu budowlanego, rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji (uprawnienia budowlane),
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • zajmującą, rozwojową zawodowo pracę, ukierunkowaną na efektywność, satysfakcjonującą i gratyfikowaną za skuteczność
 • stałą współpracę w zgranym zespole i przyjaznej atmosferze, pracę zespołową ale z miejscem na własną inicjatywę, docenianą przez pracodawcę i możliwość kształtowania indywidualnej pozycji zawodowej w zespole.

6. Specjalista ds. wycen robót budowlanych Szczecin

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie zapytań ofertowych,
 • wykonywanie obmiarów,
 • wysyłanie zapytań do dostawców, podwykonawców
 • pozyskiwanie i analizowanie ofert od podwykonawców,
 • ścisła współpraca z pozostałymi działami w firmie,
 • monitorowanie rynku zamówień budowlanych.

Wymagania:

 • doświadczenie w zakresie wycen robót budowlanych,
 • miejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • umiejętność kosztorysowania mile widziana,
 • komunikatywność i pozytywne nastawienie,
 • samodzielność, dyspozycyjność, zaangażowanie,
 • znajomość branży budowlanej.

Oferujemy:

 • zajmującą, rozwojową zawodowo pracę, ukierunkowaną na efektywność, satysfakcjonującą i gratyfikowaną za skuteczność,
 • stałą współpracę w zgranym zespole i przyjaznej atmosferze,
 • pracę zespołową ale z miejscem na własną inicjatywę, docenianą przez pracodawcę i możliwość kształtowania indywidualnej pozycji zawodowej w zespole,
 • pracę na miejscu,
 • stabilne godziny pracy,
 • poza wynagrodzeniem stałym wypłacane cykliczne, miesięczne premie uznaniowe oraz indywidualne za każdą podpisaną umowę w wygranym przetargu,
 • udział w szkoleniach otwartych i konferencjach tematycznych, a także w szkoleniach zamkniętych o charakterze szkoleniowo-integracyjnym.

7. Kosztorysant branża sanitarna Bydgoszcz

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie wycen / kosztorysów zgodnie z projektem,
  wykonywanie obmiarów,
 • przygotowywanie kosztorysów w programie Norma Pro,
 • pozyskiwanie i analizowanie ofert od podwykonawców,
 • ścisła współpraca z pozostałymi działami w firmie,
 • aktywne pozyskiwanie i analizowanie nowych inwestycji,
 • monitorowanie rynku zamówień budowlanych.

Wymagania:

 • umiejętność kosztorysowania – roboty SANITARNE,
 • doświadczenie w zakresie wycen robót budowlanych,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • komunikatywność i pozytywne nastawienie,
 • samodzielność,
 • dyspozycyjność,
 • zaangażowanie,
 • znajomość branży budowlanej.

Oferujemy:

 • zajmującą, rozwojową zawodowo pracę, ukierunkowaną na efektywność, satysfakcjonującą i gratyfikowaną za skuteczność,
 • stałą współpracę w zgranym zespole i przyjaznej atmosferze, pracę zespołową ale z miejscem na własną inicjatywę, docenianą przez pracodawcę i możliwość kształtowania indywidualnej pozycji zawodowej w zespole,
 • pracę na miejscu, stabilne godziny pracy,
 • poza wynagrodzeniem stałym wypłacane cykliczne, miesięczne premie uznaniowe oraz indywidualne za każdą podpisaną umowę w wygranym przetargu,
 • udział w szkoleniach otwartych i konferencjach tematycznych, a także w szkoleniach zamkniętych o charakterze szkoleniowo-integracyjnym.

8. Kierownik budowy Bydgoszcz

Zakres obowiązków:

 • Pełnienie funkcji Kierownika Budowy w myśl przepisów Prawa Budowlanego,
 • Bieżąca koordynacja prowadzonych prac przez podwykonawców,
 • Kontrolowanie wykonywanych prac pod kątem terminowości, jakości i ilości, a także ich zgodności z projektem oraz zawartą umową,
 • Wykonywanie obmiarów i kosztorysów na potrzeby prowadzonych prac,
 • Realizowanie projektu zgodnie z przyjętym budżetem,
 • Sporządzanie harmonogramów prac oraz ich przestrzeganie,

Wymagania:

 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy
 • Komunikatywność i umiejętność pracy z zespole

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji,
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Zajmującą, rozwojową zawodowo pracę, ukierunkowaną na efektywność, satysfakcjonującą i gratyfikowaną za skuteczność
 • Stałą współpracę w zgranym zespole i przyjaznej atmosferze, pracę zespołową ale z miejscem na własną inicjatywę, docenianą przez pracodawcę i możliwość kształtowania indywidualnej pozycji zawodowej w zespole.

9. Specjalista ds. realizacji inwestycji deweloperskich Bydgoszcz

Zakres obowiązków:

 • uczestnictwo w poszukiwaniu i analizie nowych nieruchomości pod zabudowę
 • sporządzanie zapytań ofertowych na etapie przygotowania inwestycji
  koordynacja przyłączania projektowanych obiektów do sieci i mediów
  koordynacja współpracy z biurami projektowymi,
 • udział w opracowywaniu standardów i rozwiązań technicznych dla inwestycji mieszkaniowych,
 • analiza estetyki i ergonomii projektowanych inwestycji mieszkaniowych
  analiza poprawności rozwiązań projektowych, kolizji międzybranżowych itp.
 • kompletowanie dokumentacji wykonawczej dla kierownictwa budowy
  zarządzanie korespondencją z administracją publiczną i właściwymi podmiotami na etapie przygotowania inwestycji mieszkaniowych
 • sporządzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji
  koordynacja sporządzania i analizy kosztorysów projektu oraz budżetu realizacyjnego pod kątem zgodności z dokumentacją techniczną i założeniami
 • przygotowanie procedury przetargowej, w tym SIWZ
  uzupełnianie dokumentów sprzedażowych (dla nabywców lokali) o opis standardu technicznego
 • rozstrzyganie nieścisłości lub błędów w dokumentacji projektowej na etapie realizacji obiektów
 • bieżąca kontrola nad rozwiązaniami zamiennymi w trakcie realizacji obiektów (w stosunku do projektowanych) oraz analiza ich dopuszczalności

Wymagania:

 • wyższe wykształcenie kierunkowe: budownictwo, architektura, inżynieria środowiska, (architektura wnętrz),
 • minimum 3 letnie doświadczenie na wskazanym stanowisku,
 • wiedza z zakresu postępowań administracyjnych przy inwestycjach budowlanych, umów o prace projektowe, przygotowania inwestycji budowlanych
 • znajomość Prawa Budowlanego i Rozporządzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie
 • umiejętność czytania projektów budowlanych i wykonawczych
 • umiejętność czytania kosztorysów budowlanych
 • znajomość rozwiązaniach stosowanych powszechnie w budownictwie mieszkaniowym dla różnych branż
 • samodzielność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  zajmującą, rozwojową zawodowo pracę, ukierunkowaną na efektywność,
 • satysfakcjonującą i gratyfikowaną za skuteczność
 • stałą współpracę w zgranym zespole i przyjaznej atmosferze,
 • pracę zespołową ale z miejscem na własną inicjatywę, docenianą przez pracodawcę i możliwość kształtowania indywidualnej pozycji zawodowej w zespole.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV kariera@ebud.com.pl
lub kontakt telefoniczny – +48 600 215 149.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku nie umieszczenia powyższej klauzuli uznajemy, że złożenie oferty i przekazanie swoich danych osobowych jest tożsame z udzieleniem przez składającego ofertę zgody na przetwarzanie danych dla celów niniejszej rekrutacji.

Dane osobowe kandydatów są chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów rekrutacji.