Firma P.W. EBUD Przemysłówka Sp. z o.o. poszukuje do pracy:

1. KIEROWNIK BUDOWY – INWESTYCJE DEWELOPERSKIE

(miejsce pracy Bydgoszcz)

Twój Zakres obowiązków:

  • Pełnienie funkcji Kierownika Budowy w myśl przepisów Prawa Budowlanego,
  • Bieżąca koordynacja prowadzonych prac przez podwykonawców,
  • Kontrolowanie wykonywanych prac pod kątem terminowości, jakości i ilości, a także ich zgodności z projektem oraz zawartą umową,
  • Wykonywanie obmiarów i kosztorysów na potrzeby prowadzonych prac,
    Realizowanie projektu zgodnie z przyjętym budżetem,
  • Sporządzanie harmonogramów prac oraz ich przestrzeganie,

Nasze oczekiwania:

  • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
  • Odpowiedzialność za powierzone zadania,
  • Samodzielność i dobra organizacja pracy,
  • Komunikatywność i umiejętność pracy z zespole

Co zyskasz pracując z nami:

  • Możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji,
  • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • Zajmującą, rozwojową zawodowo pracę, ukierunkowaną na efektywność, satysfakcjonującą i gratyfikowaną za skuteczność,
  • Stałą współpracę w zgranym zespole i przyjaznej atmosferze, pracę zespołową ale z miejscem na własną inicjatywę, docenianą przez pracodawcę i możliwość kształtowania indywidualnej pozycji zawodowej w zespole.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV kariera@ebud.com.pl lub kontakt telefoniczny – +48 600 215 149.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku nie umieszczenia powyższej klauzuli uznajemy, że złożenie oferty i przekazanie swoich danych osobowych jest tożsame z udzieleniem przez składającego ofertę zgody na przetwarzanie danych dla celów niniejszej rekrutacji.

Dane osobowe kandydatów są chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów rekrutacji.

2. INŻYNIER BUDOWY – INWESTYCJE DEWELOPERSKIE

(miejsce pracy Bydgoszcz)

Twój Zakres obowiązków:

  • kontrola jakości i stanu zaawansowania prowadzonych prac,
  • nadzór nad dokumentacją techniczną,
  • nadzór nad podwykonawcami,
  • udział w naradach z podwykonawcami,
  • raportowanie realizacji robót,
  • kontrola procesu budowy w zakresie jakości, terminowości i przestrzegania przepisów BHP.

Nasze oczekiwania:

  • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów zaocznych,
  • doświadczenie w pracy na budowie (mile widziane),
  • samodzielność,
  • komunikatywność.

Co zyskasz pracując z nami:

  • Możliwość poznania procesu budowlanego, rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji (uprawnienia budowlane),
  • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • Zajmującą, rozwojową zawodowo pracę, ukierunkowaną na efektywność, satysfakcjonującą i gratyfikowaną za skuteczność
  • Stałą współpracę w zgranym zespole i przyjaznej atmosferze, pracę zespołową ale z miejscem na własną inicjatywę, docenianą przez pracodawcę i możliwość kształtowania indywidualnej pozycji zawodowej w zespole.

Poszukujemy osób odpowiedzialnych, dobrze zorganizowanych i komunikatywnych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV lub kontakt telefoniczny – +48 600 215 149.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku nie umieszczenia powyższej klauzuli uznajemy, że złożenie oferty i przekazanie swoich danych osobowych jest tożsame z udzieleniem przez składającego ofertę zgody na przetwarzanie danych dla celów niniejszej rekrutacji .
Dane osobowe kandydatów są chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów rekrutacji.