Deklaracja dot. bezpieczeństwa pracy w budownictwie

  1. Ze względu na skalę zagrożeń występujących w budownictwie, sygnatariusze deklaracji zawierają porozumienie o współpracy na rzecz stałego podnoszenia i utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy, mając na uwadze zapobieganie wypadkom przy pracy.
  2. Porozumienie ma za zadanie połączenie działań największych firm budowlanych działających w województwie kujawsko-pomorskim w celu obniżenia wypadków przy pracy, wymiany dobrych praktyk, ujednolicenia podejścia do zagadnień bezpieczeństwa pracy, a przede wszystkim oddziaływania na podwykonawców średnich i drobnych firm budowlanych.
  3. Zakładamy, że będziemy działać autonomicznie, tworząc własne, niezbędne struktury robocze oraz kierując się ustalonymi przez siebie kryteriami i zasadami. Deklarujemy także zgromadzenie niezbędnych środków dla realizacji wspólnych celów.
  4. Porozumienie ma charakter otwarty. Może przystąpić do niego każda firma branży budowlanej, a głównym warunkiem jest uznanie celu, jakim jest nadrzędność bezpieczeństwa pracy w działalności gospodarczej. Zakładamy także jak najdalej idącą współpracę z instytucjami publicznymi i organami państwowymi działającymi w tym samym, co deklarowany przez nas, celu — bezpieczeństwa pracy.