P.W. EBUD – Przemysłówka Sp. z o.o.

ul. Biskupińska 11
85 – 375 Bydgoszcz
 
 
Biuro w Szczecinie
Aleja Bohaterów Warszawy 21
70-372 Szczecin
https://maps.app.goo.gl/WgqoGpPRtyxVDuB48
 
 
KRS nr 0000158859 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
REGON 090501367
NIP 554-030-98-50

Szybki kontakt

email: ebud@ebud.com.pl
+48 52 32 02 100/ Centrala
+48 52 32 02 110/ Sekretariat

Kontakt w sprawie danych osobowych:
gnowakowski@ebud.com.pl

    Napisz wiadomość
    Wysyłając wiadomość, wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych dla celów rozpatrzenia wiadomości i odpowiedzi na nią. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y w szczególności, iż: administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD”- Przemysłówka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 85-375 Bydgoszcz, ul. Biskupińska 11; przetwarzanie danych następować będzie na zasadach szczegółowo opisanych w dokumencie Informacje o przetwarzaniu danych.