Zapraszamy do zapoznania się z kluczowymi wydarzeniami z historii funkcjonowania firmy.

Firma EBUD Przemysłówka Sp. z o.o. w rok 2016 wchodzi z wieloma inwestycjami realizowanymi na terenie całej Polski:

„Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie budowy oraz przebudowy obiektów w kompleksie wojskowym przy ul. Szubińskiej 105 dla potrzeb Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy”

„Zmiana zagospodarowania terenu istniejącego ośrodka wypoczynkowego polegająca na budowie budynku hotelowo-
gastronomicznego z budynkiem sanitarnym oraz infrastrukturą w Gudowie”

„Przebudowa i rozbudowa przy budynku ul. Grodzkiej 12 na działce nr ewidencyjnym 137/5 w obrębie 108 w Bydgoszczy na potrzeby hotelu wraz z korektą układu chodników na fragmencie działek 136/, 137/4, 137/6, 207/8, 216 w obrębie 108 wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej”

„Budowa wielkopowierzchniowego, wielobranżowego składu materiałowego ­ Skład Piła”

„Budowa stanowiska przygotowania i elaboracji rakiet (SPIER) w Inowrocławiu”

„Roboty budowlane polegające na budowie szkoły podstawowej z przedszkolem, halą sportową (z wyposażeniem) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2 w Bydgoszczy”

„Wykonanie robót zabezpieczających, robót budowlano – konserwatorskich w budynkach: Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego, Spichrza Mącznego zlokalizowanych na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy”

„Budowa obiektu wielofunkcyjnego w zespole rekreacyjno-sportowo-usługowym przy ul. Nakielskiej w Bydgoszczy”

„Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu wraz z zapleczem użytkowym”

„Przebudowa hangaru nr 7 w Leźnicy Wielkiej”

„Przebudowa i rozbudowa składu MPS w Porcie Wojennym w Gdyni”

„Budowa budynku wielorodzinnego z garażem przy ul. Stawowej 20 w Bydgoszczy”

„Realizacja etapu II zespołu zabudowy mieszkalno – usługowej w rejonie ulicy Łącznej – Kukułeczki w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu”

Kwiecień -Zakończenie inwestycji realizowanej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Centrum Onkologii w Bydgoszczy pn. „Budowa Polikliniki Centrum w Bydgoszczy”

Marzec – Ukończono inwestycję dla firmy „BART” Sp. z o.o. pn. „Budowa zakładu produkcji tektury i opakowań z tektury falistej o podwyższonej jakości w Obszarze Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK II Świecie – Sulnowo – etap II – magazyn wyrobów gotowych”

Marzec – Zakończono realizację zadania dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy pn. „Roboty budowlane w budynku administracyjno­warsztatowym w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103
z zagospodarowaniem terenu”

Grudzień – Zakończono realizacje inwestycji dla Gminy Świecie pn. „Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni w Świeciu”

Grudzień – Ukończono zadanie dla Zakładów Chemicznych NITROCHEM pn. „Budowa instalacji zatężania ługów posiarczynowych na terenie Zakładów Chemicznych „Nitro-Chem” S.A. w Bydgoszczy”

Listopad – Zakończono realizację zadania dla Gminy Solec Kujawski „Budowa Punktu Obsługi Podróżnych wraz z zagospodarowaniem terenu stacji w Solcu Kujawskim w ramach projektu „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City-Solec Kujawski”

Listopad – Zakończenie inwestycji pn. „Budowa budynków mieszkalnych dla BTBS w Bydgoszczy”

Sierpień – Ukończono realizacje zadania pn. „Budowa trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych z infrastrukturą przy ul. gen. T. Bora – Komorowskiego w Bydgoszczy w ramach realizacji dwóch zadań (I i II)”

Sierpień –Zakończenie inwestycji realizowanej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy pn. „Rozbudowa Centrum Diagnostyczno – Leczniczego we Włocławku o Zakład Teleradioterapii”

Czerwiec – Ukończono realizację inwestycji dla Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska pn. „Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdańsku”

Marzec – Zakończenie inwestycji realizowanej dla Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Puławach pn. „Budowa Innowacyjnego – Naukowego Centrum Badań Rolniczych (INCBR) w Puławach”

Marzec – Ukończono realizacje inwestycji dla 12 Terenowego Oddziału Lotniskowego z siedzibą w Warszawie pn. „Modernizacja Lotniskowego Składu MPS na lotnisku Kraków-Balice”

„Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni w Świeciu”

„Przebudowa i rozbudowa składu MPS w Porcie Wojennym w Gdyni”

„Rozbudowa Centrum Diagnostyczno – Leczniczego we Włocławku o Zakład Teleradioterapii”

„Budowa Polikliniki Centrum w Bydgoszczy”

„Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy” – w konsorcjum

„Budowa budynków mieszkalnych dla SM SIM w Bydgoszczy”

„Budowa budynków mieszkalnych dla BTBS w Bydgoszczy”

„Budowa budynków mieszkalnych dla ETBS w Bydgoszczy”

„Budowa Nowej Siedziby Oddziału Dozoru Technicznego w Bydgoszczy, przy ul. Kamiennej wraz z niezbędną infrastrukturą”

„Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdańsku”

„Budowa Innowacyjnego – Naukowego Centrum Badań Rolniczych (INCBR) w Puławach”

„Modernizacja Lotniskowego Składu MPS na lotnisku Kraków-Balice”

„Przebudowa budynku dla potrzeb Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy”

„Budowa budynków mieszkalnych dla STBS w Szczecinie”

Grudzień –Zakończenie zadania realizowanego dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy pn. „Przebudowa budynku dla potrzeb Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy”

Grudzień – zakończenie inwestycji realizowanej dla Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy pn. „Budowa Nowej Siedziby Oddziału Dozoru Technicznego w Bydgoszczy, przy ul. Kamiennej wraz z niezbędną infrastrukturą”

Październik – W Konkursie „BUDOWA ROKU 2014″ organizowanym przez Olsztyńską Izbę Budowlaną pod patronatem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego budowa p.n. „Rewitalizacja Teatru im. stefana Jaracza w Olsztynie” zdobyła I miejsce w kategori „Obiekty Modernizowane i Rewitalizowane”.

Październik – Kapituła Konkursu Kierownik Budowy 2014 przy Polskim Związku Pracowdawców Budownictwa na posiedzeniu w dniu 30 września 2014 roku postanowiła przyznac Certyfikat Finalisty Konkursu Kierownik Budowy 2014 w kategorii Mała budowa Panu Grzegorzowi Lora

Wrzesień – P.W. „EBUD – Przemysłówka Sp. z o.o. wręczono medal Hereditas Saeculorum za szczególne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytków za prace konserwatorskie przy zespole budynków Stacji Wodociągów „Las Gdański” przy ul. Gdańskiej 242 oraz za prace przy Wieży Ciśnień przy ul. Filareckiej 1 w Bydgoszczy

Wrzesień – Zakończenie inwestycji dla Miasta Katowice w Katowicach „Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach” – w konsorcjum

Sierpień – Zakończenie zadania dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy „Przebudowa Fontanny przy ul. Słowackiego/Szwalbego w Bydgoszczy”

Lipiec – Zakończenie zadania dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy „Przebudowa budynku dla potrzeb Sztabu Brygady w Inowrocławiu”

Czerwiec – Zakończenie inwestycji dla UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Collegium Medicum im. Ludwika Rydgiera w Bydgoszczy „Budowa Domu Studenta przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy”

Maj – Zakończenie budowy dla firmy „BART” sp. z o.o. z siedzibą w Sulnowie 53 g 86-100 Świecie p.n. „Budowa Zakładu Produkcji tektury i opakowań z tektury falistej w Obszarze Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK II Świecie”

Luty – Zakończenie inwestycji dla Gminy Tarczyn z siedzibą w Tarczynie „Budowa Domu Kultury i Urzędu Miejskiego w Tarczynie”

Grudzień – Zakończenie zadania dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy „Rozbudowa Budynku Pilota nr 29, Inowrocław”

Grudzień – Państwowa Inspekcja Pracy przyznaje Firmie EBUD Przemysłówka Sp. z o.o. II miejsce w konkursie „Buduj Bezpiecznie” jako generalnemu wykonawcy inwestycji „Budowa Nowej Siedziby Oddziału Dozoru Technicznego w Bydgoszczy, przy ul. Kamiennej wraz z niezbędną infrastrukturą”

Listopad – Certyfikat Finalisty Konkursu „Kierownik Budowy 2013” nadany przez Polski Związek Pracodawców w Warszawie otrzymał pracownik firmy EBUD Przemysłówka Sp. z o.o. – Pan Marek Zajączkowski

Listopad – wręczenie nagrody MODERNIZACJA ROKU 2012 za realizacje „Ścieżka edukacji ekologicznej na bazie zabytkowych obiektów Hali Pomp i Wieży Ciśnień” przyznaną przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Wrzesień – Firma otrzymała wyróżnienie w konkursie OBIEKT ROKU 2011-2012, za realizacje inwestycji „Budowa budynku Centrum Dialogu wraz z infrastrukturą techniczną, a w tym zjazdy oraz odgałęzienie boczne sieci kanalizacji ogólnospławnej w Toruniu”

Wrzesień – Kapituła Konkursu „Budowa na medal Pomorza i Kujaw 2013” przyznaje GRAND PRIX w kategorii „Budownictwo użyteczności publicznej – obiekty sportowe, rekreacyjne, turystyczne” za inwestycje „Roboty budowlane polegające na wykonaniu rewitalizacji zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy, w przedmiocie budowy przystani jachtowej z bazą noclegową”

Sierpień – Zakończenie inwestycji dla Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie „Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie”

Kwiecień – ukończenie realizacji projektu dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy „Odprowadzenie ścieków deszczowych z obszarów stref ochronnych ujęć wód „Las Gdański” i „Czyżkówko” oraz rozbudowa części sieci kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy”. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi („czerwony” FIDIC)

Marzec – Zakończenie zadania dla Jednostki Wojskowej w Grudziądzu dotyczącego przebudowy wjazdu wraz z infrastrukturą.

Styczeń – zakończenie realizacji inwestycji dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – „Centrum Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”.

Grudzień – Zakończenie dwóch zadań dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy dotyczącego „Przebudowy sieci wodociągowej i przeciwpożarowej oraz dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Maksymilianowie”.

Październik – Kapituła Konkursu „Wnętrze Roku Pomorza i Kujaw” przyznała GRAND PRIX Firmie EBUD Przemysłówka Sp. z o.o. za realizacje inwestycji „Przebudowa Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy”

Listopad –Zakończenie inwestycji dla EBUD TBS „MINIOSIEDLE składające się z trzech budynków mieszkalnych z lokalami, usługami, garażem podziemnym, garażem indywidualnym i miejscami postojowymi na zewnątrz budynku oraz wewnętrznymi instalacjami wraz z zielenią i drogami oraz przebudową sieci telekomunikacyjnej wraz z wykonaniem przyłącza cieplnego w Bydgoszczy” . Zadanie realizowane było w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Listopad – Zakończenie zadania inwestycyjnego dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy „Budowy zaplecza techniczno – magazynowego w Bydgoszczy”

Wrzesień – Zakończenie realizacji inwestycji na zlecenie Miasta Bydgoszcz „Roboty budowlane polegające na wykonaniu rewitalizacji zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy, w przedmiocie budowy przystani jachtowej z bazą noclegową”. Kapituła konkursu „Budowa na medal Pomorza i Kujaw 2013” przyznaje GRAND PRIX w kategorii „Budownictwo użyteczności publicznej – obiekty sportowe, rekreacyjne, turystyczne” za budowę Przystani jachtowej wraz z baza noclegową.

Sierpień – Ukończenie realizacji projektu dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o. „Ścieżki edukacji ekologicznej na bazie zabytkowych obiektów Hali Pomp i Wieży Ciśnień”. Zadanie realizowane było w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – według warunków kontraktowych FIDIC na podstawie tzw. „żółtej książki”. Realizacja otrzymała nagrodę MODERNIZACJA ROKU 2012 przyznaną przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Sierpień – Firma otrzymuje tytuł „Modernizacji Roku 2011” za modernizację Dworca Kolejowego w Malborku, Stacji Wodociągowej SW-4 w Bydgoszczy, oraz dostaję się do finału za modernizację Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Maj – Zakończenie zadania dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy – „Modernizacja Bazy MPS – Skład Maksymilianowo”.

Marzec – Zakończenie realizacji inwestycji dla Diecezji Kościoła Rzymsko – Katolickiego „Budowy budynku Centrum Dialogu wraz z infrastrukturą techniczną, a w tym zjazdy oraz odgałęzienie boczne sieci kanalizacji ogólnospławnej w Toruniu”. Budynek otrzymał wyróżnienie w konkursie OBIEKT ROKU Edycja 2011-2012 przyznaną przez Prezydenta Miasta Torunia.

Grudzień – Przebudowa Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy – w strefie B ochrony konserwatorskiej

Grudzień – Przebudowa Dworca kolejowego w Malborku .Obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków

Lipiec – Budowa dwóch budynków mieszkalnych dla BTBS w Bydgoszczy

Czerwiec – Uroczyste obchody XX – lecia firmy w Operze Nova w Bydgoszczy

Czerwiec – Na wniosek Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa w Warszawie Kapituła Odznaki „Za szczególne Zasługi dla Rozwoju Budownictwa wyróżniła Złotą Odznaką dla Zbiorowości P.W.”EBUD” Przemysłówka w Bydgoszczy

Kwiecień – Firma P.W. „EBUD” – Przemysłówka Sp. z o.o.obchodzi 20 lecie swojej działalności

Styczeń – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowej mleczarni w Nowym Dworze na Żuławski Park Historyczny

Grudzień – Zakończenie realizacji unikatowego projektu pn.”Modernizacja technologii uzdatniania wody” w ramach „Modernizacji stacji wodociągowej SW- 4 Czyżkówko” w Bydgoszczy. Cała inwestycja jest największą i najważniejszą w Bydgoszczy od 1523 r. – kiedy to oddano do użytku pierwszy drewniany wodociąg – inwestycją wodociągową w Bydgoszczy.

Październik – Podpisanie Umowy na budowę Centrum Dialogu w Toruniu dla Diecezji Toruńskiej Kościoła Rzymsko- Katolickiego.

Lipiec – Wdrożenie w struktury działalności firmy zintegrowanego systemu informatycznego SIMPLE

Styczeń – Firma otrzymała wyróżnienie w konkursie „Pracodawca Roku Regionu Kujawsko- Pomorskiego 2009” nadane przez Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców.

Wrzesień – Prezes Zarządu otrzymał tytuł Pracodawcy 2008 roku w Budownictwie nadany przez Kapitułę Konkursu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Maj – Zrealizowany projekt „Centrum Hewelianum”. Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I” zdobył główną nagrodę w II edycji konkursu „Polska pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich ” w kategorii „Rewitalizacja”.

Luty – Zakończenie renowacji zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy. Wraz ze Spichrzami, Operą NOVA stanowią podziwiany zakątek miasta. Za tę realizację firma otrzymała dyplom Finalisty Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2008”.

Listopad – Zrealizowano obiekty dla Sojuszniczego Centrum Sił Połączonych (JFTC) w Bydgoszczy.

Lipiec – Otrzymanie wyróżnienia w konkursie HIT 2008 roku za wysoki poziom prac renowacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych przyznanego przez Konwent Starostów Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Październik – Otrzymanie Medalu im. Kazimierza Wielkiego przyznanego przez Radę Miasta Bydgoszczy za zasługi dla rozwoju miasta.

Luty – Zakończenie podstawowego etapu budowy najbardziej rozpoznawalnej w Bydgoszczy, znanej w Polsce i w Europie OPERY NOVA.

Grudzień – Uzyskanie certyfikatu AQAP 2120 : 2003 w zakresie realizacji kompleksowych usług budowlanych wydany przez

Październik – Firma zostaje członkiem Krajowej Izby Budownictwa obecnie Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Wrzesień – Zrealizowanie ciekawego zadania w Warszawie przy ul. Flory polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót w hotelu Belweder dla Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Październik – Wdrożenie systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 : 2000 w zakresie realizacji kompleksowych usług budowlanych.

Lipiec – Podpisanie Umowy na modernizację Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Rzymie. Kontrakt ten ukształtował sprawność firmy w zakresie logistyki, którą firma wykorzystała przy kolejnych realizacjach w Europie ( Helsinki, Ateny, Kaliningrad, Berno )

Marzec – Zakończenie realizacji konstrukcji żelbetowej budynku biurowego WEST GATE w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie (trzy kondygnacje podziemne, czternaście naziemnych). Było to ważne dla firmy wydarzenie techniczne.

Luty – Rozpoczęcie działalności EBUD- TBS Sp. z o.o. zależnego od EBUD w 100 %.W ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego realizujemy wielorodzinny budynek mieszkalny. Kolejne budynki wielorodzinne realizujemy już jako deweloper.

Styczeń – Przeniesienie do nowopowstałej siedziby Firmy EBUD Przemysłówka Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Biskupińskiej 11.

Wrzesień – Firma EBUD uzyskuje honorowy tytuł SOLIDNY PARTNER za rzetelność, uczciwość i terminowość w biznesie.

Październik – Firma zostaje członkiem Pomorsko- Kujawskiej Izb Budownictwa.

Maj – Zakończenie budowy stacji benzynowej dla koncernu SHELL w Gdyni przy ul. Morskiej 8. Jest to pierwsza stacja benzynowa z ponad dwudziestu zrealizowanych dla SHELL,STATOIL, PKN ORLEN. Jest to jednocześnie pierwszy kontakt z Klientem z Europy Zachodniej, i pierwsze realizacje , w których obowiązywały nowe dla firmy standardy w zakresie jakości i bhp.

Maj – P.W. „EBUD”- Przemysłówka zostaje członkiem Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców.

Luty – Podpisanie Umowy na roboty remontowo-konserwatorskie w zabytkowych budynkach Spichrzy stanowiących wizytówkę Bydgoszczy. Od tego momentu rekonstrukcja i modernizacja obiektów zabytkowych wpisuje się w portfel marketingowy i realizacyjny firmy.

Grudzień – Zakończenie budowy oczyszczalni ścieków z kanalizacją ściekową dla miasta Gniewkowa. Powstaje jedna z pierwszych oczyszczalni ścieków w regionie po 1989 roku.

Lipiec – Rozpoczęcie działalności P.W. „BET- BUD” Sp. z o.o. zależnego od EBUD w 100 %. BET- BUD zajmuje się produkcją betonu towarowego, wykonawstwem posadzek przemysłowych oraz drobną galanterią betonową.

Czerwiec – 100 % kapitału obejmują osoby fizyczne, będące jednocześnie pracownikami przedsiębiorstwa.

Rozpoczęcie działalności P.W. „EBUD”- Przemysłówka Spółka z o.o. Po okresie uzgodnień i rejestracji firmy EBUD rozpoczyna działalność przy udziale 30 % dawnego Bydgoskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „ Przemysłówka ” w Bydgoszczy i 70 % osób fizycznych. Kadra firmy wywodzi się początkowo z B.P.B.P. „ Przemysłówka ”wnosząc doświadczenie z realizacji znanych w Polsce obiektów i zadań.