ZAKRES USŁUG

Oferujemy profesjonalne przygotowanie i wykonywanie robót budowlano – montażowych w zakresie budownictwa przemysłowego, inżynieryjnego i ogólnego z zastosowaniem najnowszych technologii przy wykorzystaniu materiałów przyjaznych środowisku.

Realizujemy projekty  w zakresie:
  • Budownictwa mieszkaniowego
  • Budownictwa użyteczności publicznej – biurowe, hotelowe, sportowe, szkolne, handlowo – usługowe, inne w tym: muzea, ambasady, szpitale, sale koncertowe
  • Budownictwa Przemysłowego
  • Budownictwa Specjalistycznego w tym m.in. wojskowego
  • Budownictwa Ekologicznego
  • Rewitalizacji i renowacji zabytków

Posiadamy bardzo duże doświadczenie przy renowacji i rewaloryzacji obiektów zabytkowych wykonanych pod nadzorem konserwatorskim

8