• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

O projekcie

”Przebudowa i Rozbudowa Budynku przy ul. Grodzkiej 12 na działce o nr ewidencyjnym 137/5 w obrębie 108 w Bydgoszczy na potrzeby hotelu, wraz z korektą układu chodników na fragmencie działek 136/,137/4, 137/6, 207/8, 216 w obrębie 108 wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej.”

  • Inwestor: Cukiernia Sowa Sp. J.
  • Wykonawca: P.W. EBUD Przemysłówka Sp. z o.o.