Zapraszamy do zapoznania się z kluczowymi wydarzeniami z historii funkcjonowania firmy.

Firma EBUD Przemysłówka Sp. z o.o. w rok 2016 wchodzi z wieloma inwestycjami realizowanymi na terenie całej Polski:

„Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie budowy oraz przebudowy obiektów w kompleksie wojskowym przy ul. Szubińskiej 105 dla potrzeb Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy”

„Zmiana zagospodarowania terenu istniejącego ośrodka wypoczynkowego polegająca na budowie budynku hotelowo-
gastronomicznego z budynkiem sanitarnym oraz infrastrukturą w Gudowie”

„Przebudowa i rozbudowa przy budynku ul. Grodzkiej 12 na działce nr ewidencyjnym 137/5 w obrębie 108 w Bydgoszczy na potrzeby hotelu wraz z korektą układu chodników na fragmencie działek 136/, 137/4, 137/6, 207/8, 216 w obrębie 108 wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej”

„Budowa wielkopowierzchniowego, wielobranżowego składu materiałowego ­ Skład Piła”

„Budowa stanowiska przygotowania i elaboracji rakiet (SPIER) w Inowrocławiu”

„Roboty budowlane polegające na budowie szkoły podstawowej z przedszkolem, halą sportową (z wyposażeniem) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2 w Bydgoszczy”

„Wykonanie robót zabezpieczających, robót budowlano – konserwatorskich w budynkach: Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego, Spichrza Mącznego zlokalizowanych na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy”

„Budowa obiektu wielofunkcyjnego w zespole rekreacyjno-sportowo-usługowym przy ul. Nakielskiej w Bydgoszczy”

„Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu wraz z zapleczem użytkowym”

„Przebudowa hangaru nr 7 w Leźnicy Wielkiej”

„Przebudowa i rozbudowa składu MPS w Porcie Wojennym w Gdyni”

„Budowa budynku wielorodzinnego z garażem przy ul. Stawowej 20 w Bydgoszczy”

„Realizacja etapu II zespołu zabudowy mieszkalno – usługowej w rejonie ulicy Łącznej – Kukułeczki w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu”

Kwiecień -Zakończenie inwestycji realizowanej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Centrum Onkologii w Bydgoszczy pn. „Budowa Polikliniki Centrum w Bydgoszczy”

Marzec – Ukończono inwestycję dla firmy „BART” Sp. z o.o. pn. „Budowa zakładu produkcji tektury i opakowań z tektury falistej o podwyższonej jakości w Obszarze Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK II Świecie – Sulnowo – etap II – magazyn wyrobów gotowych”

Marzec – Zakończono realizację zadania dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy pn. „Roboty budowlane w budynku administracyjno­warsztatowym w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103
z zagospodarowaniem terenu”

Grudzień – Zakończono realizacje inwestycji dla Gminy Świecie pn. „Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni w Świeciu”

Grudzień – Ukończono zadanie dla Zakładów Chemicznych NITROCHEM pn. „Budowa instalacji zatężania ługów posiarczynowych na terenie Zakładów Chemicznych „Nitro-Chem” S.A. w Bydgoszczy”

Listopad – Zakończono realizację zadania dla Gminy Solec Kujawski „Budowa Punktu Obsługi Podróżnych wraz z zagospodarowaniem terenu stacji w Solcu Kujawskim w ramach projektu „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City-Solec Kujawski”

Listopad – Zakończenie inwestycji pn. „Budowa budynków mieszkalnych dla BTBS w Bydgoszczy”

Sierpień – Ukończono realizacje zadania pn. „Budowa trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych z infrastrukturą przy ul. gen. T. Bora – Komorowskiego w Bydgoszczy w ramach realizacji dwóch zadań (I i II)”

Sierpień –Zakończenie inwestycji realizowanej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy pn. „Rozbudowa Centrum Diagnostyczno – Leczniczego we Włocławku o Zakład Teleradioterapii”

Czerwiec – Ukończono realizację inwestycji dla Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska pn. „Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdańsku”

Marzec – Zakończenie inwestycji realizowanej dla Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Puławach pn. „Budowa Innowacyjnego – Naukowego Centrum Badań Rolniczych (INCBR) w Puławach”

Marzec – Ukończono realizacje inwestycji dla 12 Terenowego Oddziału Lotniskowego z siedzibą w Warszawie pn. „Modernizacja Lotniskowego Składu MPS na lotnisku Kraków-Balice”

„Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni w Świeciu”

„Przebudowa i rozbudowa składu MPS w Porcie Wojennym w Gdyni”

„Rozbudowa Centrum Diagnostyczno – Leczniczego we Włocławku o Zakład Teleradioterapii”

„Budowa Polikliniki Centrum w Bydgoszczy”

„Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy” – w konsorcjum

„Budowa budynków mieszkalnych dla SM SIM w Bydgoszczy”

„Budowa budynków mieszkalnych dla BTBS w Bydgoszczy”

„Budowa budynków mieszkalnych dla ETBS w Bydgoszczy”

„Budowa Nowej Siedziby Oddziału Dozoru Technicznego w Bydgoszczy, przy ul. Kamiennej wraz z niezbędną infrastrukturą”

„Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdańsku”

„Budowa Innowacyjnego – Naukowego Centrum Badań Rolniczych (INCBR) w Puławach”

„Modernizacja Lotniskowego Składu MPS na lotnisku Kraków-Balice”

„Przebudowa budynku dla potrzeb Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy”

„Budowa budynków mieszkalnych dla STBS w Szczecinie”

Grudzień –Zakończenie zadania realizowanego dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy pn. „Przebudowa budynku dla potrzeb Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy”

Grudzień – zakończenie inwestycji realizowanej dla Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy pn. „Budowa Nowej Siedziby Oddziału Dozoru Technicznego w Bydgoszczy, przy ul. Kamiennej wraz z niezbędną infrastrukturą”

Październik – W Konkursie „BUDOWA ROKU 2014″ organizowanym przez Olsztyńską Izbę Budowlaną pod patronatem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego budowa p.n. „Rewitalizacja Teatru im. stefana Jaracza w Olsztynie” zdobyła I miejsce w kategori „Obiekty Modernizowane i Rewitalizowane”.

Październik – Kapituła Konkursu Kierownik Budowy 2014 przy Polskim Związku Pracowdawców Budownictwa na posiedzeniu w dniu 30 września 2014 roku postanowiła przyznac Certyfikat Finalisty Konkursu Kierownik Budowy 2014 w kategorii Mała budowa Panu Grzegorzowi Lora

Wrzesień – P.W. „EBUD – Przemysłówka Sp. z o.o. wręczono medal Hereditas Saeculorum za szczególne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytków za prace konserwatorskie przy zespole budynków Stacji Wodociągów „Las Gdański” przy ul. Gdańskiej 242 oraz za prace przy Wieży Ciśnień przy ul. Filareckiej 1 w Bydgoszczy

Wrzesień – Zakończenie inwestycji dla Miasta Katowice w Katowicach „Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach” – w konsorcjum

Sierpień – Zakończenie zadania dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy „Przebudowa Fontanny przy ul. Słowackiego/Szwalbego w Bydgoszczy”

Lipiec – Zakończenie zadania dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy „Przebudowa budynku dla potrzeb Sztabu Brygady w Inowrocławiu”

Czerwiec – Zakończenie inwestycji dla UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Collegium Medicum im. Ludwika Rydgiera w Bydgoszczy „Budowa Domu Studenta przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy”

Maj – Zakończenie budowy dla firmy „BART” sp. z o.o. z siedzibą w Sulnowie 53 g 86-100 Świecie p.n. „Budowa Zakładu Produkcji tektury i opakowań z tektury falistej w Obszarze Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK II Świecie”

Luty – Zakończenie inwestycji dla Gminy Tarczyn z siedzibą w Tarczynie „Budowa Domu Kultury i Urzędu Miejskiego w Tarczynie”

Grudzień – Zakończenie zadania dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy „Rozbudowa Budynku Pilota nr 29, Inowrocław”

Grudzień – Państwowa Inspekcja Pracy przyznaje Firmie EBUD Przemysłówka Sp. z o.o. II miejsce w konkursie „Buduj Bezpiecznie” jako generalnemu wykonawcy inwestycji „Budowa Nowej Siedziby Oddziału Dozoru Technicznego w Bydgoszczy, przy ul. Kamiennej wraz z niezbędną infrastrukturą”

Listopad – Certyfikat Finalisty Konkursu „Kierownik Budowy 2013” nadany przez Polski Związek Pracodawców w Warszawie otrzymał pracownik firmy EBUD Przemysłówka Sp. z o.o. – Pan Marek Zajączkowski

Listopad – wręczenie nagrody MODERNIZACJA ROKU 2012 za realizacje „Ścieżka edukacji ekologicznej na bazie zabytkowych obiektów Hali Pomp i Wieży Ciśnień” przyznaną przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Wrzesień – Firma otrzymała wyróżnienie w konkursie OBIEKT ROKU 2011-2012, za realizacje inwestycji „Budowa budynku Centrum Dialogu wraz z infrastrukturą techniczną, a w tym zjazdy oraz odgałęzienie boczne sieci kanalizacji ogólnospławnej w Toruniu”

Wrzesień – Kapituła Konkursu „Budowa na medal Pomorza i Kujaw 2013” przyznaje GRAND PRIX w kategorii „Budownictwo użyteczności publicznej – obiekty sportowe, rekreacyjne, turystyczne” za inwestycje „Roboty budowlane polegające na wykonaniu rewitalizacji zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy, w przedmiocie budowy przystani jachtowej z bazą noclegową”

Sierpień – Zakończenie inwestycji dla Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie „Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie”

Kwiecień – ukończenie realizacji projektu dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy „Odprowadzenie ścieków deszczowych z obszarów stref ochronnych ujęć wód „Las Gdański” i „Czyżkówko” oraz rozbudowa części sieci kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy”. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi („czerwony” FIDIC)

Marzec – Zakończenie zadania dla Jednostki Wojskowej w Grudziądzu dotyczącego przebudowy wjazdu wraz z infrastrukturą.

Styczeń – zakończenie realizacji inwestycji dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – „Centrum Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”.

Grudzień – Zakończenie dwóch zadań dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy dotyczącego „Przebudowy sieci wodociągowej i przeciwpożarowej oraz dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Maksymilianowie”.

Październik – Kapituła Konkursu „Wnętrze Roku Pomorza i Kujaw” przyznała GRAND PRIX Firmie EBUD Przemysłówka Sp. z o.o. za realizacje inwestycji „Przebudowa Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy”

Listopad –Zakończenie inwestycji dla EBUD TBS „MINIOSIEDLE składające się z trzech budynków mieszkalnych z lokalami, usługami, garażem podziemnym, garażem indywidualnym i miejscami postojowymi na zewnątrz budynku oraz wewnętrznymi instalacjami wraz z zielenią i drogami oraz przebudową sieci telekomunikacyjnej wraz z wykonaniem przyłącza cieplnego w Bydgoszczy” . Zadanie realizowane było w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Listopad – Zakończenie zadania inwestycyjnego dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy „Budowy zaplecza techniczno – magazynowego w Bydgoszczy”

Wrzesień – Zakończenie realizacji inwestycji na zlecenie Miasta Bydgoszcz „Roboty budowlane polegające na wykonaniu rewitalizacji zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy, w przedmiocie budowy przystani jachtowej z bazą noclegową”. Kapituła konkursu „Budowa na medal Pomorza i Kujaw 2013” przyznaje GRAND PRIX w kategorii „Budownictwo użyteczności publicznej – obiekty sportowe, rekreacyjne, turystyczne” za budowę Przystani jachtowej wraz z baza noclegową.

Sierpień – Ukończenie realizacji projektu dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o. „Ścieżki edukacji ekologicznej na bazie zabytkowych obiektów Hali Pomp i Wieży Ciśnień”. Zadanie realizowane było w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – według warunków kontraktowych FIDIC na podstawie tzw. „żółtej książki”. Realizacja otrzymała nagrodę MODERNIZACJA ROKU 2012 przyznaną przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Sierpień – Firma otrzymuje tytuł „Modernizacji Roku 2011” za modernizację Dworca Kolejowego w Malborku, Stacji Wodociągowej SW-4 w Bydgoszczy, oraz dostaję się do finału za modernizację Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Maj – Zakończenie zadania dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy – „Modernizacja Bazy MPS – Skład Maksymilianowo”.

Marzec – Zakończenie realizacji inwestycji dla Diecezji Kościoła Rzymsko – Katolickiego „Budowy budynku Centrum Dialogu wraz z infrastrukturą techniczną, a w tym zjazdy oraz odgałęzienie boczne sieci kanalizacji ogólnospławnej w Toruniu”. Budynek otrzymał wyróżnienie w konkursie OBIEKT ROKU Edycja 2011-2012 przyznaną przez Prezydenta Miasta Torunia.

Grudzień – Przebudowa Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy – w strefie B ochrony konserwatorskiej

Grudzień – Przebudowa Dworca kolejowego w Malborku .Obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków

Lipiec – Budowa dwóch budynków mieszkalnych dla BTBS w Bydgoszczy

Czerwiec – Uroczyste obchody XX – lecia firmy w Operze Nova w Bydgoszczy

Czerwiec – Na wniosek Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa w Warszawie Kapituła Odznaki „Za szczególne Zasługi dla Rozwoju Budownictwa wyróżniła Złotą Odznaką dla Zbiorowości P.W.”EBUD” Przemysłówka w Bydgoszczy

Kwiecień – Firma P.W. „EBUD” – Przemysłówka Sp. z o.o.obchodzi 20 lecie swojej działalności

Styczeń – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowej mleczarni w Nowym Dworze na Żuławski Park Historyczny

Grudzień – Zakończenie realizacji unikatowego projektu pn.”Modernizacja technologii uzdatniania wody” w ramach „Modernizacji stacji wodociągowej SW- 4 Czyżkówko” w Bydgoszczy. Cała inwestycja jest największą i najważniejszą w Bydgoszczy od 1523 r. – kiedy to oddano do użytku pierwszy drewniany wodociąg – inwestycją wodociągową w Bydgoszczy.

Październik – Podpisanie Umowy na budowę Centrum Dialogu w Toruniu dla Diecezji Toruńskiej Kościoła Rzymsko- Katolickiego.

Lipiec – Wdrożenie w struktury działalności firmy zintegrowanego systemu informatycznego SIMPLE

Styczeń – Firma otrzymała wyróżnienie w konkursie „Pracodawca Roku Regionu Kujawsko- Pomorskiego 2009” nadane przez Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców.

Wrzesień – Prezes Zarządu otrzymał tytuł Pracodawcy 2008 roku w Budownictwie nadany przez Kapitułę Konkursu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Maj – Zrealizowany projekt „Centrum Hewelianum”. Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I” zdobył główną nagrodę w II edycji konkursu „Polska pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich ” w kategorii „Rewitalizacja”.

Luty – Zakończenie renowacji zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy. Wraz ze Spichrzami, Operą NOVA stanowią podziwiany zakątek miasta. Za tę realizację firma otrzymała dyplom Finalisty Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2008”.

Listopad – Zrealizowano obiekty dla Sojuszniczego Centrum Sił Połączonych (JFTC) w Bydgoszczy.

Lipiec – Otrzymanie wyróżnienia w konkursie HIT 2008 roku za wysoki poziom prac renowacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych przyznanego przez Konwent Starostów Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Październik – Otrzymanie Medalu im. Kazimierza Wielkiego przyznanego przez Radę Miasta Bydgoszczy za zasługi dla rozwoju miasta.

Luty – Zakończenie podstawowego etapu budowy najbardziej rozpoznawalnej w Bydgoszczy, znanej w Polsce i w Europie OPERY NOVA.

Grudzień – Uzyskanie certyfikatu AQAP 2120 : 2003 w zakresie realizacji kompleksowych usług budowlanych wydany przez

Październik – Firma zostaje członkiem Krajowej Izby Budownictwa obecnie Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Wrzesień – Zrealizowanie ciekawego zadania w Warszawie przy ul. Flory polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót w hotelu Belweder dla Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Październik – Wdrożenie systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 : 2000 w zakresie realizacji kompleksowych usług budowlanych.

Lipiec – Podpisanie Umowy na modernizację Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Rzymie. Kontrakt ten ukształtował sprawność firmy w zakresie logistyki, którą firma wykorzystała przy kolejnych realizacjach w Europie ( Helsinki, Ateny, Kaliningrad, Berno )

Marzec – Zakończenie realizacji konstrukcji żelbetowej budynku biurowego WEST GATE w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie (trzy kondygnacje podziemne, czternaście naziemnych). Było to ważne dla firmy wydarzenie techniczne.

Luty – Rozpoczęcie działalności EBUD- TBS Sp. z o.o. zależnego od EBUD w 100 %.W ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego realizujemy wielorodzinny budynek mieszkalny. Kolejne budynki wielorodzinne realizujemy już jako deweloper.

Styczeń – Przeniesienie do nowopowstałej siedziby Firmy EBUD Przemysłówka Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Biskupińskiej 11.

Wrzesień – Firma EBUD uzyskuje honorowy tytuł SOLIDNY PARTNER za rzetelność, uczciwość i terminowość w biznesie.

Październik – Firma zostaje członkiem Pomorsko- Kujawskiej Izb Budownictwa.

Maj – Zakończenie budowy stacji benzynowej dla koncernu SHELL w Gdyni przy ul. Morskiej 8. Jest to pierwsza stacja benzynowa z ponad dwudziestu zrealizowanych dla SHELL,STATOIL, PKN ORLEN. Jest to jednocześnie pierwszy kontakt z Klientem z Europy Zachodniej, i pierwsze realizacje , w których obowiązywały nowe dla firmy standardy w zakresie jakości i bhp.

Maj – P.W. „EBUD”- Przemysłówka zostaje członkiem Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców.

Luty – Podpisanie Umowy na roboty remontowo-konserwatorskie w zabytkowych budynkach Spichrzy stanowiących wizytówkę Bydgoszczy. Od tego momentu rekonstrukcja i modernizacja obiektów zabytkowych wpisuje się w portfel marketingowy i realizacyjny firmy.

Grudzień – Zakończenie budowy oczyszczalni ścieków z kanalizacją ściekową dla miasta Gniewkowa. Powstaje jedna z pierwszych oczyszczalni ścieków w regionie po 1989 roku.

Lipiec – Rozpoczęcie działalności P.W. „BET- BUD” Sp. z o.o. zależnego od EBUD w 100 %. BET- BUD zajmuje się produkcją betonu towarowego, wykonawstwem posadzek przemysłowych oraz drobną galanterią betonową.

Czerwiec – 100 % kapitału obejmują osoby fizyczne, będące jednocześnie pracownikami przedsiębiorstwa.

Rozpoczęcie działalności P.W. „EBUD”- Przemysłówka Spółka z o.o. Po okresie uzgodnień i rejestracji firmy EBUD rozpoczyna działalność przy udziale 30 % dawnego Bydgoskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „ Przemysłówka ” w Bydgoszczy i 70 % osób fizycznych. Kadra firmy wywodzi się początkowo z B.P.B.P. „ Przemysłówka ”wnosząc doświadczenie z realizacji znanych w Polsce obiektów i zadań.

Szanowni Państwo!

Aktualnie strona www Firmy P.W. EBUD – Przemysłówka Sp. z o.o. ulega modernizacji i przebudowie.

Niektóre działy mogą być nieaktualne. Bardzo prosimy o chwilę cierpliwości.
Zmieniamy się, aby poprawić główne aspekty funkcjonowania naszej strony internetowej oraz rozbudowujemy jej funkcjonowanie.

Zmodernizowana strona to też przypływ świeżości, odpowiedź na potrzeby naszych Klientów oraz zupełnie nowy design.

Dziękujemy za wyrozumiałość!
Zarząd Firmy