O NAS

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” – Przemysłówka Sp. z o.o. zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy w 1991 roku.

Powstało w wyniku przekształceń i przy udziale Bydgoskiego Przedsiębiorstwa Przemysłowego „PRZEMYSŁÓWKA” w Bydgoszczy, znanego z realizacji wielu inwestycji przemysłowych, szczególnie w północno-zachodnim regionie kraju. Firma została więc zbudowana na trwałych podstawach i od początku dysponowała znakomitą ekipą fachowców, która swe umiejętności doskonaliła na wielu odpowiedzialnych budowach zrealizowanych przez bydgoską „Przemysłówkę”.

Potencjał produkcyjny jakim dysponujemy, w tym główny jego filar – „myśl” inżynierska, pozwala wykonać odpowiedzialne zadania inwestycyjne o wysokim stopniu techniczno-organizacyjnej.

Szczegółową wagę przywiązujemy do terminowości i jakości robót oraz harmonijnej i rzeczowej współpracy ze zleceniodawcami.

Posiadamy ugruntowaną pozycję silnej i nowoczesnej firmy kompleksowo realizującej roboty budowlano – montażowe w kraju i za granicami. Mamy status wiodącej firmy na rynku kujawsko-pomorskim. Pracujemy na terenie całej Polski i Europy.

Współpracujemy z biurami projektowymi w zakresie opracowań projektowych. Pracujemy również w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, inwestorami prywatnymi, wojskiem, w tym m.in. z NATO oraz resortem publicznym.

ZARZĄD

W skład Zarządu firmy, wchodzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w budownictwie i biznesie. Kapitałem prywatnym objęte jest 100% udziałów firmy.

Zarząd spółki składa się z czterech osób:

  • Andrzej Wosik – Dyrektor – Prezes Zarządu
  • Andrzej Bulera – Z-ca Dyrektora ds. Marketingu i Przygotowania Kontraktu – Członek Zarządu
  • Leonard Król – Z-ca Dyrektora ds. Sprzedaży i Logistyki – Członek Zarządu
  • Włodzimierz Karolczak – Z-ca Dyrektora ds. Produkcji – Członek Zarządu