Polityka Jakości P.W. „EBUD” – Przemysłówka Sp. z o.o. jest zgodna z naszym dążeniem do spełnienia oczekiwań naszych Klientów, w tak trudnej dziedzinie, jaką jest branża budowlana.

Jakość w naszym rozumieniu, to pełne zadowolenie naszych Klientów dzięki najwyższemu poziomowi usług świadczonych, przy jednoczesnym zachowaniu jak najkorzystniejszej ceny. Dlatego też zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia skuteczności i efektywności Systemu Zarządzania Jakością.

Politykę tę realizujemy poprzez działanie w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 i AQAP 2110:2016, przy jednoczesnym, pełnym zaangażowaniu całego kierownictwa i udziale wszystkich pracowników.

Głównymi celami Firmy są:

  • spełnianie potrzeb naszych Klientów poprzez ich jak najlepszą obsługę, bezbłędną i terminową realizację umów,
  • dostarczanie naszym Klientom usług o oczekiwanej jakości, w najbardziej konkurencyjnej i cenie,
  • zapobieganie powstawaniu usterek i błędów,
  • dbanie o ciągłe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji kadry pracowniczej, niezbędnych dla fachowej i rzetelnej obsługi naszych Klientów,
  • tworzenie wzajemnego zaufania i poszanowania pomiędzy Nami, a Naszymi podwykonawcami i dostawcami.

Powyższe cele będziemy realizować przy pomocy wszelkich dostępnych środków oraz wykorzystując narzędzia wynikające z wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 i AQAP-2110:2016 oraz procedur i instrukcji Systemu Zarządzania Jakością.